Aanlevering CEO Wmo 2015

Vanaf 1 mei 2020 kunnen de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 over het jaar 2019 aangeleverd worden. Dit jaar bestaat de mogelijkheid om ook de uitkomsten van voorgaande jaren nog aan te leveren. Deze gegevens kunnen dan alsnog op www.waarstaatjegemeente.nl worden gepubliceerd. Op deze website vindt u de link naar de aanlevermodule met een heldere instructie over hoe u de gegevens kunt aanleveren en antwoorden op veel gestelde vragen betreffende deze aanlevering.

Algemeen

Gemeenten zijn op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is, in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG, een standaardvragenlijst opgesteld. De Wmo 2015 schrijft onder meer voor dat gemeenten jaarlijks vóór 1 juli de uitkomsten van het CEO moeten verstrekken aan de Minister (van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) of een door de Minister aangewezen organisatie. Het ministerie van VWS heeft Enneüs gevraagd om de aanlevering van de resultaten van het CEO Wmo 2015 in 2020 te verzorgen. Er is een instructie voor het aanleveren van de uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 beschikbaar.

Aanleveren

Vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 kunnen de resultaten van het CEO over 2019 aangeleverd worden via de aanlevermodule.Indien de gemeente niet in de gelegenheid is om vóór 1 juli 2020 de resultaten aan te leveren (omdat bijvoorbeeld het CEO over 2019 nog uitgevoerd moet worden) dan bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen. De aanlevermodule zal beschikbaar blijven tot en met 31 december 2020. Gemeenten wordt gevraagd om - waar mogelijk - de resultaten in de periode 1 mei 2020 - 30 juni 2020 aan te leveren.

Direct naar de aanlevermodule

Dit jaar bestaat de mogelijkheid om ook de uitkomsten van voorgaande jaren nog aan te leveren. Deze gegevens kunnen dan alsnog op www.waarstaatjegemeente.nl worden gepubliceerd.

Voor de aanlevering van de gegevens over eerdere jaren gelden de volgende voorwaarden:

  • bij de aanlevering dient duidelijk vermeld te worden op welk jaartal de onderzoeksresultaten betrekking hebben. Dit ‘verantwoordingsjaar’ wordt aangehouden als jaar van publicatie.
  • het moet gaan om gegevens van een gemeente die sinds het betreffende verantwoordingsjaar niet is heringedeeld/ gefuseerd.

Als ondersteuning bij deze aanlevering is een handleiding opgesteld. Indien u (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 085 - 2737 150.

Handleiding

Om u te helpen bij de aanlevering is een handleiding opgesteld die u hier kunt downloaden.

FAQ

+ Vanaf wanneer kan ik de gegevens aanleveren?

Het is vanaf 1 mei 2020 mogelijk om de gegevens aan te leveren.

+ Tot wanneer kan ik de gegevens aanleveren?

Indien u het CEO over 2019 al hebt uitgevoerd of daarmee bezig bent, kunt u in de periode 1 mei 2020 – 30 juni 2020 de resultaten van het CEO aanleveren. Indien u niet in de gelegenheid bent om vóór 1 juli 2020 de resultaten aan te leveren (omdat u bijvoorbeeld het CEO over 2019 nog moet uitvoeren) dan bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen. De aanlevermodule zal beschikbaar blijven tot en met 31 december 2020. U wordt echter gevraagd om - waar mogelijk - de resultaten in de periode 1 mei 2020 - 30 juni 2020 aan te leveren.

Indien het in het geheel niet mogelijk is om een CEO over 2019 uit te voeren dan vraagt het ministerie van VWS om een bericht met motivering naar hen te sturen.

+ Hoe kunnen we de gegevens aanleveren?

U kunt de gegevens aanleveren door eerst een account aan te maken. Dit is van belang, zodat wij de authenticiteit kunnen verifiëren. Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u de gegevens aanleveren.

+ Welke gegevens moet ik vanaf 1 mei aanleveren?

De aan te leveren gegevens zijn identiek aan voorgaande jaren. Dat betekent dat wij u vragen om per vraag de percentages op de antwoordcategorieën ‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ en ‘helemaal mee oneens’ aan te leveren. De antwoordcategorieën ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’ hoeven niet te worden aangeleverd en dienen van het totaal afgetrokken te worden.

Voor vraag 5 van de verplichte vragenlijst hoeven enkel de percentages van de antwoordcategorieën ‘ja’ en ‘nee’ te worden aangeleverd.

Tot slot vragen wij u om aan te leveren:
  • De populatie (het aantal inwoners dat in het betreffende meetjaar een Wmo-maatwerkvoorziening heeft ontvangen)
  • Het aantal inwoners dat u heeft aangeschreven voor het onderzoek
  • Het aantal inwoners dat heeft gereageerd op het onderzoek

Indien een onderzoeksbureau de gegevens aanlevert, wordt ook gevraagd naar de gegevens (e-mailadres en naam) van de betrokken contactpersoon van de gemeente. De contactpersoon van de gemeente kan de aangeleverde gegevens accorderen en toestemming geven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl.

+ Kan ik het uitvoerende onderzoeksbureau ook laten aanleveren?

Het is mogelijk om uw onderzoeksbureau gegevens aan te laten leveren. Bij het aanleveren van de gegevens wordt het bureau gevraagd om de naam en e-mailadres van de contactpersoon van de gemeente achter te laten. Deze persoon ontvangt een bevestiging van de aangeleverde gegevens met het verzoek de gegevens te bevestigen en toestemming te geven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl.

+ Kan ik ook namens meerdere gemeentes gegevens aanleveren?

Een onderzoeksbureau, maar ook een gemeente die bijvoorbeeld in een regio meerdere gemeenten vertegenwoordigd, kan voor meerdere gemeenten de gegevens aanleveren. Het is daarbij wel van belang dat er ook een e-mailadres van de verantwoordelijke van de betreffende gemeente wordt aangeleverd. In dergelijke gevallen dient de betreffende gemeente zelf altijd de gegevens nog te bevestigen en toestemming te geven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl.

Indien u voor meerdere gegevens wilt aanleveren, kunt u de aanleverlink die u bij registratie heeft ontvangen gewoon nogmaals gebruiken. De eerder aangeleverde gegevens worden niet overgeschreven.

+ Over welk jaar gaat deze aanlevering?

De gegevens die worden uitgevraagd hebben betrekking op de meting die is uitgevoerd naar de ervaringen over 2019. Voor meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek, verwijzen wij u naar de handleiding.

U kunt in de aanlevermodule ook gegevens aanleveren die betrekking hebben op voorgaande jaren.

+ Kan ik ook gegevens over voorgaande jaren aanleveren?

Dit jaar bestaat de mogelijkheid om ook de uitkomsten van voorgaande jaren nog aan te leveren. Deze gegevens kunnen dan alsnog op www.waarstaatjegemeente.nl worden gepubliceerd. Voor de aanlevering van deze gegevens gelden de volgende voorwaarden:

  • bij de aanlevering dient duidelijk vermeld te worden op welk jaartal de onderzoeksresultaten betrekking hebben. Dit ‘verantwoordingsjaar’ wordt aangehouden als jaar van publicatie.
  • het moet gaan om gegevens van een gemeente die sinds het betreffende verantwoordingsjaar niet is heringedeeld/ gefuseerd.

+ Wat gebeurt er met de aangeleverde gegevens?

De aangeleverde gegevens worden doorgeleverd aan VNG Realisatie. Zij zullen de gegevens publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl.

+ Wanneer worden de aangeleverde gegevens gepubliceerd?

De aangeleverde onderzoeksresultaten worden op de volgende momenten gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl:

Aanlevering resultaten Publicatie op waarstaatjegemeente.nl
Vóór 1 juli 2020 2 weken na 1 juli 2020
Vóór 1 november 2020 2 weken na 1 november 2020
Vóór 31 december 2020 3 weken na 1 januari 2021

+ Wat gebeurt er met mijn accountgegevens?

Voor aanlevering dient u zich te registreren met uw naam, e-mailadres en naam van uw gemeente/ samenwerkingsverband/ onderzoeksbureau. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van de aangeleverde gegevens.

+ Wat gebeurt er met de contactgegevens van mijn contactpersoon van de gemeente?

Deze gegevens worden gebruikt om een mail te sturen naar uw contactpersoon, zodat uw contactpersoon de door u aangeleverde gegevens kan bevestigen.

+ Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

Indien u vragen heeft over hoe het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, verwijzen wij u naar de handleiding cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015. Indien u nog (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 085 - 2737 150.

+ Worden de aangeleverde gegevens ook gecheckt op juistheid?

Op het moment dat u de gegevens aanlevert wordt automatisch gekeken of de verschillende antwoordcategorieën bij elkaar opgeteld tussen de 98% en 102% liggen. Ook wordt een melding gegeven in het geval van uitschieters (bijv. wanneer 100% van de respondenten heeft aangegeven zeer tevreden te zijn).

Wanneer gegegevens door een onderzoeksbureau worden aangeleverd wordt er altijd bevestiging gevraagd aan de opdrachtgevende gemeente.

+ Wat moet ik doen als ik niet beschik over het aantal Wmo cliënten?

U kunt dit bij de betreffende gemeente nagaan of kijken op waarstaatjegemeente.nl.

+ Wat moet ik doen als ik de instructies van het VNG niet heb gevolgd?

U kunt de aanlevermodule enkel gebruiken als u het onderzoek heeft uitgevoerd zoals dat in de instructies is aangegeven. Indien u dit niet heeft gedaan kunt u contact met ons opnemen via aanleveringwmo@enneus.nl.

Enneüs

Enneüs is een full service onderzoek- en adviesbureau. Enneüs biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om de effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Enneüs is landelijk actief met vestigingen in Groningen en Utrecht.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, e-mailadres en naam van de gemeenten. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de authenticiteit van uw account te achterhalen. Indien er opvallendheden zijn gebruiken wij uw e-mailadres ook om u hierover te benaderen. Wilt u meer weten over het omgaan met privacy, lees dan onze privacyverklaring.

Copyright © Enneüs