Aanlevering CEO Wmo

Vanaf 1 september 2019 kunnen de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2018 aangeleverd worden. Op deze website vindt u de link naar de aanlevermodule met een heldere instructie over hoe u de gegevens kunt aanleveren en antwoorden op veel gestelde vragen betreffende deze aanlevering. De aanlevertermijn is verstreken op 31 oktober 2019. De aanlevertermijn van het cliëntervaringsonderzoek Wmo is afgerond. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal u tijdig informeren over de aankomende periode.

In voorgaande jaren konden de resultaten van het CEO Wmo aangeleverd worden bij VNG Realisatie. Dit jaar zal dat dus niet meer het geval zijn.

Algemeen

Gemeenten zijn op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is, in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG, een standaardvragenlijst opgesteld. De wet bepaalt dat gemeenten de uitkomsten van de onderzoeken jaarlijks doorgeven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie van VWS heeft Enneüs gevraagd om de aanlevering van de resultaten van het CEO Wmo in 2019 te verzorgen.

Aanleveren

Vanaf 1 september tot 31 oktober 2019 kunt u de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2018 aanleveren via de aanlevermodule. Als ondersteuning bij deze aanlevering is een handleiding opgesteld. Indien u (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 085 - 2737 150.

Handleiding

Om u te helpen bij de aanlevering is een handleiding opgesteld die u hier kunt downloaden.

FAQ

+ Vanaf wanneer kan ik de gegevens aanleveren?

Het is vanaf 1 september 2019 mogelijk om de gegevens aan te leveren.

+ Wat is de deadline voor het aanleveren van de gegevens?

De deadline voor het aanleveren van de gegevens is 31 oktober 2019

+ Hoe kunnen we de gegevens aanleveren?

U kunt de gegevens aanleveren door eerst een account aan te maken. Dit is van belang, zodat wij de authenticiteit kunnen verifiëren. Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u de gegevens aanleveren.

+ Welke gegevens moet ik vanaf 1 september aanleveren?

De aan te leveren gegevens zijn identiek aan vorig jaar. Dat betekent dat wij u vragen om per vraag de percentages op de antwoordcategorieën ‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ en ‘helemaal mee oneens’ aan te leveren. De antwoordcategorieën ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’ hoeven niet te worden aangeleverd en dienen van het totaal afgetrokken te worden.

Voor vraag 5 van de verplichte vragenlijst hoeven enkel de percentages van de antwoordcategorieën ‘ja’ en ‘nee’ te worden aangeleverd.

Tot slot vragen wij u om aan te leveren:
  • De populatie (het aantal inwoners dat in het betreffende meetjaar een Wmo-maatwerkvoorziening heeft ontvangen)
  • Het aantal inwoners dat u heeft aangeschreven voor het onderzoek
  • Het aantal inwoners dat heeft gereageerd op het onderzoek

Indien een onderzoeksbureau de gegevens aanlevert, wordt ook gevraagd naar de gegevens (e-mailadres en naam) van de betrokken contactpersoon van de gemeente. De contactpersoon van de gemeente kan de aangeleverde gegevens accorderen en toestemming geven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl.

+ Kan ik het uitvoerende onderzoeksbureau ook laten aanleveren?

Het is mogelijk om uw onderzoeksbureau gegevens aan te laten leveren. Bij het aanleveren van de gegevens wordt het bureau gevraagd om de naam en e-mailadres van de contactpersoon van de gemeente achter te laten. Deze persoon ontvangt een bevestiging van de aangeleverde gegevens met het verzoek de gegevens te bevestigen en toestemming te geven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl.

+ Kan ik ook namens meerdere gemeentes gegevens aanleveren?

Een onderzoeksbureau, maar ook een gemeente die bijvoorbeeld in een regio meerdere gemeenten vertegenwoordigd, kan voor meerdere gemeenten de gegevens aanleveren. Het is daarbij wel van belang dat er ook een e-mailadres van de verantwoordelijke van de betreffende gemeente wordt aangeleverd. In dergelijke gevallen dient de betreffende gemeente zelf altijd de gegevens nog te bevestigen en toestemming te geven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl.

Indien u voor meerdere gegevens wilt aanleveren, kunt u de aanleverlink die u bij registratie heeft ontvangen gewoon nogmaals gebruiken. De eerder aangeleverde gegevens worden niet overgeschreven.

+ Over welk jaar gaat deze aanlevering?

De gegevens die worden uitgevraagd hebben betrekking op de meting die is uitgevoerd naar de ervaringen over 2018. Voor meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek, verwijzen wij u naar de handleiding.

+ Wat gebeurt er met de aangeleverde gegevens?

De aangeleverde gegevens worden doorgeleverd aan VNG Realisatie. Zij zullen de gegevens publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl.

+ Wat gebeurt er met mijn accountgegevens?

Voor aanlevering dient u zich te registreren met uw naam, e-mailadres en naam van uw gemeente/ samenwerkingsverband/ onderzoeksbureau. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van de aangeleverde gegevens.

+ Wat gebeurt er met de contactgegevens van mijn contactpersoon van de gemeente?

Deze gegevens worden gebruikt om een mail te sturen naar uw contactpersoon, zodat uw contactpersoon de door u aangeleverde gegevens kan bevestigen.

+ Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

Indien u vragen heeft over hoe het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, verwijzen wij u naar de handleiding cliëntervaringsonderzoek Wmo. Indien u nog (technische) vragen heeft over de aanlevering van gegevens, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via aanleveringwmo@enneus.nl of 085 - 2737 150.

+ Worden de aangeleverde gegevens ook gecheckt op juistheid?

Op het moment dat u de gegevens aanlevert wordt automatisch gekeken of de verschillende antwoordcategorieën bij elkaar opgeteld tussen de 98% en 102% liggen. Ook wordt een melding gegeven in het geval van uitschieters (bijv. wanneer 100% van de respondenten heeft aangegeven zeer tevreden te zijn).

Wanneer gegegevens door een onderzoeksbureau worden aangeleverd wordt er altijd bevestiging gevraagd aan de opdrachtgevende gemeente.

+ Wat moet ik doen als ik niet beschik over het aantal Wmo cliënten?

U kunt dit bij de betreffende gemeente nagaan of kijken op waarstaatjegemeente.nl.

+ Wat moet ik doen als ik de instructies van het VNG niet heb gevolgd?

U kunt de aanlevermodule enkel gebruiken als u het onderzoek heeft uitgevoerd zoals dat in de instructies is aangegeven. Indien u dit niet heeft gedaan kunt u contact met ons opnemen via aanleveringwmo@enneus.nl.

Enneüs

Enneüs is een full service onderzoek- en adviesbureau. Enneüs biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om de effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Enneüs is landelijk actief met vestigingen in Groningen en Utrecht.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, e-mailadres en naam van de gemeenten. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de authenticiteit van uw account te achterhalen. Indien er opvallendheden zijn gebruiken wij uw e-mailadres ook om u hierover te benaderen. Wilt u meer weten over het omgaan met privacy, lees dan onze privacyverklaring.

Copyright © Enneüs